top of page

Myriam Peyrard

Fd. forskare inom humangenetik som har sadlat om till läraryrket från en brinnande entusiasm att sprida kunskap. Under mina lektioner, förväntas eleverna att hålla fokuset i arbetet, formulera egna funderingar och vidare frågor, lyssna på varandras idéer och tankar och respektera varandra.

Som gymnasielärare med både naturvetenskapliga ämnen (biologi, naturkunskap, medicin i natur specialiseringskurs) samt moderna språk (franska), har jag möjlighet att stödja elevernas utveckling inom ett bredd av kunskaper och förmågor.

bottom of page