top of page

Anna Landqvist

Anna Landqvist arbetar sedan uppstarten av Ebba Brahe gymnasiet som lärare i företagsekonomi, marknadsföring och entreprenörskap. I hennes arbete som lärare får hon tillfälle att använda hennes tidigare erfarenheter, både från näringslivet och som egen företagare. Anna undervisar på våra två program inom ekonomi (ekonomi-ekonomi och ekonomi-juridik) och det som hon anser är extra inspirerande med vårt gymnasium är vår entreprenöriella inriktning, där eleverna tidigt i sina studier får kunskaper och träning i att starta och driva företag

bottom of page