top of page

Maja Torres Madzar

Jag har i början av min lärarkarriär arbetat i såväl högstadiet som gymnasiet men undervisar sedan 2018 blivande samhällskunskapslärare vid Stockholms universitet. Med start augusti 2023 kombinerar jag Ebba Brahe med SU för att spetsa min kompetens ytterligare, vilket också innebär att jag inte är på plats på onsdagar.

bottom of page