EKONOMIPROGRAMMET

Inriktning juridik

_J0A9163.jpg

Passar dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi och rättssystem. Juridik väljer du som vill ha ekonomiämnet som grund, och som dessutom har ett stort intresse för rättvisan i samhället. Samhällsekonomi handlar om hur våra resurser används på bästa sätt. Företagsekonomi beskriver hur man startar och driver ett företag. Ämnet juridik handlar om hur Sveriges lagar påverkar företag och privatpersoner. Du lär dig rättssystemet i ett demokratiskt samhälle och hur det påverkas av internationell rätt. Du kommer att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor. 

 

Programmet är högskoleförberedande. Du kan studera vidare på högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. 

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5, 100

Engelska 6, 100

Historia 1b, 100

Idrott och hälsa 1, 100

Matematik 1b, 100

Matematik 2b, 100

Naturkunskap 1b, 100

Religionskunskap, 50

Samhällskunskap 1b, 100

Samhällskunskap 2, 100

Svenska 1, 100

Svenska 2, 100

Svenska 3, 100

 

Programgemensamma ämnen

Företagsekonomi 1, 100

Privatjuridik 1, 100

Psykologi 1, 50

Moderna språk, 100

Inriktning

Affärsjuridik, 100

Filosofi 1, 50

Psykologi 2, 50

Rätten och samhället, 100

 

Programfördjupning

Företagsekonomi 2, 100

Entreprenörskap, 100

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering, 100

Gymnasiearbete 

Gymnasiearbete, 100

Individuella val

Individuellt val*, 200

 

Totalt antal poäng: 2 500

*Som individuellt val kan du välja moderna språk 4, matematik 4, naturkunskap 2 och engelska 7. Samtliga kurser inom programfördjupningen kan också väljas som individuellt val. Med reservation för ändringar.