top of page

Styrelse och Advisory board

STYRELSE

Huvudman för Ebba Brahe Gymnasium är Ebba Braheskolan AB (org nr 559046-8624).

 

I styrelsen sitter:

Sandra Brundin

Peter Karlsson

Gunnar Brodin, sup.

ADVISORY BOARD

 

Dr. Ralph Townsend Rektor på Winchester College 2005-2016 (en av Englands mest ansedda privatskolor som grundades på 1300-talet), Oundle (Storbritannien) 1999-2005, Grammar School (Australien) 1989-1999. Styrelseordförande på Cothill Education Trust och styrelseledamot på Charterhouse och St John’s School Windsor. Tidigare styrelseledamot i Worth School, St Swithun’s School och Pilgrims’ School. Dr. Townsend har även konsultuppdrag för skolor och utbildningsorganisationer i olika delar av världen, bland annat New York, Ryssland, Singapore och Afrika.

 

Lim Lai Cheng har varit ledare för en akademi för yrkes- och fortsatt utbildning för arbetande vuxna vid ett av Singapores offentliga universitet under de senaste fem åren. Innan dess var hon rektor för Raffles Institution, Singapores äldsta skola. Hon har varit aktiv i flera utbildningsöversyner nationellt och internationellt, och har en stark forskningsbakgrund inom teknologisk integration i utbildningen. Utöver sin akademiska karriär är Lai Cheng medgrundare av Global Alliance of Leading Edge Schools for Sustainability och är engagerad i flera internationella utbildningsorganisationer. Hon har också blivit hedrad av den franska regeringen för sitt arbete med att främja utbildningssamarbete mellan Frankrike och Singapore.

 


 

bottom of page