top of page

Elevhälsa

ELEVHÄLSA

Ebba Braheskolans elevhälsa arbetar med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Detta gör vi för att våra elever ska må bra fysiskt och psykiskt, vilket är en förutsättning för framgångsrikt skolarbete. I teamet finns rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, skolpsykolog och SYV. Teamet har även tillgång till skolläkare.

KONTAKTUPPGIFTER

Johanna Ilmander (kurator)

johanna.ilmander@ebgymnasium.se

Anna-Lena Grahn (skolsköterska)

annalena.grahn@ebgymnasium.se

Camilla Tersmeden (skolsköterska) 

camilla.tersmeden@edu.ebbabraheskolan.se

Anna Lundin (speciallärare)

anna.lundin@ebgymnasium.se 

Gunilla Andersson  (Studie- och yrkesvägledare)

gunilla.andersson@ebgymnaisum.se

Linus Fröidstedt (rektor)

linus.froidstedt@ebgymnasium.se

bottom of page